Sakeomgewings

R10.00

Beskrywing

Suksesvolle ondernemings beplan goed en win kundiges se kennis en vaardighede in. Jy kort deeglike kennis van jou sakeomgewing as jy wil hê jou onderneming moet slaag.

2 bladsye